Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων-Κατάσταση Αθλουμένων

34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων-Κατάσταση Αθλουμένων

Επισυνάπτονται ακολούθως οι Καταστάσεις Αθλουμένων των ομάδων που συμμετέχουν στο 34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων: