Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους / Δικαστικό Γραφείο Κοζανης

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους / Δικαστικό Γραφείο Κοζανης

Χρυσοστομίδης Παρασκευάς Πάρεδρος – Τηλ. 24610-49997, 24610-22853
Παληού Αναστασία Δ.Π.Α΄ – Τηλ. 24610-22853
Τοπαλίδης Δημήτριος Δ.Π. A΄ – Τηλ. 24610-22853
Γραμματεία: Διαμαντοπούλου Άννα – Τηλ. 24610-22853 / Fax 24610-36467

Διεύθυνση: Δημοκρατίας 48 – Κοζάνη
Τ.Θ. 207, Τ.Κ. 50100
E-mail: [email protected]