Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τι είναι τα ΛΕΑΔ

Τι είναι τα ΛΕΑΔ

ΕΛΕΑΔΕ (Ένωση Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγορών Ελλάδος).

Η ΕΛΕΑΔΕ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύθηκε το 2009 με την 887/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Έδρα της είναι η πόλη των Πατρών και η διευθυνσή της είναι Φιλοποίμενος 24.

Αποτελεί ουσιαστικά το δευτεροβάθμιο όργανο των ΛΕΑΔ που έχουν ιδρυθεί σε αντίστοιχους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Βασικός της στόχος ήταν πάντα η εξυπηρέτηση των συναδέλφων και των μελών των οικογενειών τους μέσα από ένα πνεύμα συναδέλφωσης και κοινωνικής συν αντίληψης, στόχοι που επιδιώκονται μέσα από τα κατά τόπους ΛΕΑΔ.

Η ίδρυση και λειτουργία της ΕΛΕΑΔΕ στηρίζεται απόλυτα στην ελεύθερη Δημοκρατική οργάνωση και συμμετοχή των ΛΕΑΔ. Αποτελεί το συντονιστικό και καθοδηγητικό όργανο προβολής και εναρμόνισης των στόχων των ΛΕΑΔ ,που όπως αναφέρθη είναι κοινοί.

Κάθε ΛΕΑΔ διατηρεί την απόλυτη ελευθερία να αποφασίσει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Παράλληλα όμως η συμμετοχή του στην ΕΛΕΑΔΕ υποδηλώνει την βούληση του να διαμορφώσει κοινή πολιτική στα θέματα πρόνοιας των Δικηγόρων και να αναπτυχθεί αίσθημα ευγενούς άμιλλας προς περαιτέρω διεύρυνση των στόχων των ΛΕΑΔ.

Βασική πεποίθηση μας είναι ότι στην εκδήλωση της αγάπης και συνδρομής προς τους συναδέλφους δεν υπάρχουν όρια.

Αποτελεί τον ιδρυτικό βασικό συντονιστή της ομαδικής Νοσοκομειακής ασφάλισης των Δικηγόρων, μελών των ΛΕΑΔ όλης της Ελλάδος.

Φιλοδοξούμε ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία και πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας μας θα συμβάλλει στην μεγαλύτερη και καλύτερη κατανόηση των στόχων και τροπών λειτουργίας των ΛΕΑΔ από τους συναδέλφους και παράλληλα θα δημιουργήσει μια αμφίδρομη σχέση εποικοδομητικής επικοινωνίας.

Στο χέρι όλων μας είναι να περιφρουρήσουμε, να διαφυλάξουμε, να κάνουμε καλύτερα τα ΛΕΑΔ. Είναι υπόθεση όλων μας.

 

Ο πρόεδρος της ΕΛΕΑΔΕ

Ιωάννης Παναγόπουλος