Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΛΕΔΚO

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΛΕΔΚO

Πρόεδρος : Ευάγγελος Παππάς του Δημητρίου

Αντιπρόεδρος : Ελένη Τσιφτσή του Δημητρίου

Γεν. Γραμματέας : Ευαγγελία Μπηλιώνη του Νικολάου

Ταμίας : Γεωργία Κουνάβα του Δημητρίου

Μέλος : Μαρία Παπαβασιλείου του Αθανασίου