Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος στους Δικηγόρους του Δ.Σ.Κ. για συμμετοχή στους πίνακες νομικής βοήθειας (συνημμένα η πρόσκληση και η αίτηση)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος στους Δικηγόρους του Δ.Σ.Κ. για συμμετοχή στους πίνακες νομικής βοήθειας (συνημμένα η πρόσκληση και η αίτηση)