Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές ενστάσεων του Κτηματολογίου – Προθεσμία έως 20/03/2020 ( συνημμένα υποδείγματα αιτήσεων)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές ενστάσεων του Κτηματολογίου – Προθεσμία έως 20/03/2020 ( συνημμένα υποδείγματα αιτήσεων)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κοζάνη, 04/03/2020

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής σε πίνακες για την συμπλήρωση των Επιτροπών Ενστάσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου για την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία για την θέση του μέλους και πενταετή υπηρεσία για την θέση του προέδρου των παραπάνω επιτροπών.

Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά τους συναδέλφους, που είχαν σε προγενέστερο στάδιο δηλώσει το ενδιαφέρον τους και έχουν συμπεριληφθεί ήδη στις παραπάνω Επιτροπές.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Δ.Σ.Κ. έως και την Παρασκευή 20/3/2020και ώρα 13:00 μ.μ. και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ., το οποίο και θα καταρτίσει τους σχετικούς συμπληρωματικούς πίνακες, που θα σταλούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η αμοιβή των μελών των επιτροπών ορίζεται στις με αρ. 28198/2-6-2016 και 29134/21-6-2017 υπουργικές αποφάσεις.

Έντυπα διατίθενται στην Γραμματεία του Συλλόγου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ