Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα μητρώα του ΣΥΠΟΘΑ – Προθεσμια έως 20/03/2020 (συνημμένο υπόδειγμα αίτησης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα μητρώα του ΣΥΠΟΘΑ – Προθεσμια έως 20/03/2020 (συνημμένο υπόδειγμα αίτησης)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 4/3/2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του να υποβάλλουν αιτήσεις για την συμμετοχή τους στα μητρώα δικηγόρων μελών των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της Π.Ε. Κοζάνης.

Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 5 άρθρου 60 Ν.4643/2019 «τα μητρώα δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συνιστώνται και τηρούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Στα μητρώα αυτά εγγράφονται, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, δικηγόροι που διαθέτουν δωδεκαετή επαγγελματική εμπειρία ή οκταετή εμπειρία, εφόσον διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό αντικείμενο σε αντικείμενο σχετικό με το δίκαιο του περιβάλλοντος ή το χωροταξικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο».

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα, που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Δ.Σ.Κ. έως και την Παρασκευή 20/3/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ., το οποίο και θα καταρτίσει τους σχετικούς συμπληρωματικούς πίνακες, που θα σταλούν στην Π.Ε. Κοζάνης.

Έντυπα διατίθενται στην Γραμματεία του Συλλόγου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ