Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Εορδαίας για το διάστημα από την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (συνημ)