Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 31 Μαΐου 2021 (συνημ).