Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Πράξη κ. Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 22/2021 – Επαναπροσδιορισμός μερικών υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο του Πολιτικού Εφετείου της 7ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Πράξη κ. Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 22/2021 – Επαναπροσδιορισμός μερικών υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο του Πολιτικού Εφετείου της 7ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).