Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων (προθεσμία)

Υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων (προθεσμία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την από 3/4/2018 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων.

Εν όψει της λειτουργίας της Επιτροπής και μετά και τον καταμερισμό των έργων στα μέλη της, καλούμε τους Συναδέλφους που θέλουν να εισφέρουν τις προτάσεις τους για την τροποποίηση να καταθέσουν αυτές στην Γραμματεία του Συλλόγου έως την 14/9/2018, ημέρα Παρασκευή, ή να τις αποστείλουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου diksikoz@otenet.gr .

Τα θέματα που έχουν ανατεθεί στα μέλη της Επιτροπής και πρόκειται να αποτελέσουν το αντικείμενο των τελικών προτάσεων είναι :

Ασυμβίβαστα, Επιτροπές Αξιολόγησης και Επάρκειας, Δικηγορικό Λειτούργημα, Εκλογές, Κώδικας Δεοντολογίας, Αμοιβές, Άσκηση, Πειθαρχικά και Λειτουργία Δικηγορικών Συλλόγων.

 

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.