Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενισχύσεις ΛΕΔΕ από 01/06/2018 έως 31/08/2018

Ενισχύσεις ΛΕΔΕ από 01/06/2018 έως 31/08/2018

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: [email protected]                                                                                   

 

Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 2250

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

Ηλ. Μιχόπουλος

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/6/2018-31/8/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 217.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 64.600,00 ευρώ σε 62 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 16.600,00 ευρώ σε 18 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης     125.600,00 ευρώ σε 12 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α. 10.200,00 ευρώ σε 1 μέλος

 

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

     Η Διευθύντρια

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ