Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Θεώρηση γνήσιου υπογραφής από δικηγορικούς συλλόγους (συνημ)

Θεώρηση γνήσιου υπογραφής από δικηγορικούς συλλόγους (συνημ)

Με έγγραφο της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα , διευκρινίζει ότι ο ΔΣΑ(ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) ως ΝΠΔΔ έχει την αρμοδιότητα να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων και οι διοικητικές αρχές, επομένως και οι ΔΟΥ, οφείλουν να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής των νόμιμα εξουσιοδοτούντων έχει βεβαιωθεί στα όργανα αυτού.(Έγγραφο ΓΓΔΕ αρ.πρωτ.Δ.ΟΡΓ.Δ 1023235 ΕΞ 2015/19-2-2015)