Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απαλλαγή καταβολής μεγαρόσημου σε κλήσεις μετά από ματαίωση

Απαλλαγή καταβολής μεγαρόσημου σε κλήσεις μετά από ματαίωση
Με την υπ.αρ. 1157/18-12-2014 απόφαση Δ.Σ του ΤΑΧΔΙΚ γίνεται δεκτή η υπ’αρ. 336/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που επαναφέρεται μία υπόθεση από ματαίωση σε επόμενη συνεδρίαση δεν οφείλεται η προβλεπόμενη εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο).