Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018
Νέα Κ.Υ.Α.

Με βάση την ανθρωπιστική κρίση, που βιώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, επίκειται νέα συμπληρωματική Κοινή Υπουργική Απόφαση, της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του Νόμου 4320/19-03-2015.

Σύμφωνα, με την επισυναπτόμενη Κ.Υ.Α., οι Κοινωνικές Δομές των Κ.Ε.Π. θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να εκδίδουν τα νέα Β.Υ.Α. (Βιβλιάρια Υγείας Ανασφάλιστων).

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια καθώς και οι δικαιούχοι θα αναφέρονται στη νέα Κ.Υ.Α..

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ελαφρύνεται και η εργασία των Τμημάτων Εσόδων-Εισφορών του Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να δίνουν πληροφορίες στους χρήστες του Ψηφιακού Άτλαντα, για την ενημέρωση της Ασφαλιστικής Ικανότητας.