Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2014

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του, την Πέμπτη, 23/4/2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2015, την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ, ΤΥΔΕ, ΤΠΔΕ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.