Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με Δικηγόρο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με Δικηγόρο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης

Επισυνάπτουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης έργου με Δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, διάρκειας έξι (6) μηνών, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από την 16η -8-2021 έως και την 16η-2-2022, με αντικείμενο την εξυπηρέτηση των αναγκών της γραμματειακής υποστήριξης και διεκπεραίωσης των θεμάτων της εν γένει λειτουργίας του Συλλόγου.