Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης : Πράξη Προέδρου με αριθμό 65/2021 για τον αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό δικασίμων (συνημ). Ορθή επανάληψη.

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης : Πράξη Προέδρου με αριθμό 65/2021 για τον αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό δικασίμων (συνημ). Ορθή επανάληψη.