Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Επιστολή του Ελληνικού Κτηματολογίου για τις προθεσμίες διόρθωσης αρχικών εγγραφών (συνημ.).