Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση γραμματειακής υποστήριξης στο Δ.Σ.Κ. (συνημ – προθεσμία έως και Δευτέρα 30/09/2019)