Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή των Δικηγόρων του Δ.Σ.Κ. σε διάφορους πίνακες ( αρχαιρεσίες σωματείων, νομικής βοήθειας, εκκαθαριστών κλπ) – συνημ – Προθεσμία έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή των Δικηγόρων του Δ.Σ.Κ. σε διάφορους πίνακες ( αρχαιρεσίες σωματείων, νομικής βοήθειας, εκκαθαριστών κλπ) – συνημ – Προθεσμία έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.