Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2019.

Ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2019.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

  • Την 23/9/2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση γραμματειακής υποστήριξης. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την 30η/9/2019 και ώρα 13:00.
  • Σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στους πίνακες για νομική βοήθεια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διοικητικές υποθέσεις και στον πίνακα δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες σωματείων. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ορίζεται έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.
  • Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα της έκδοσης γραμματίων προείσπραξης μέσω του Πόρταλ της Ολομέλειας (https://portal.olomeleia.gr/el). Για την είσοδο απαιτείται η λήψη του ονόματος χρήστη και του κωδικού, που διατίθενται από την Γραμματεία του Συλλόγου. Συνιστάται στους συναδέλφους η αλλαγή του κωδικού εισόδου μετά την πρώτη σύνδεση και η χρήση ασφαλούς κωδικού. Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί ότι για κάποιους συναδέλφους δεν έχουν εκδοθεί οι κωδικοί τους, πρόβλημα, που πρόκειται να επιλυθεί άμεσα μετά τον εντοπισμό των ελλείψεων.
  • Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ετήσια δήλωση, στην οποία έχει συμπεριληφθεί και δήλωση συναίνεσης για την συλλογή, διακράτηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κείμενο της δήλωσης, που επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών θα πρέπει να γίνει άμεσα, προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις στο μητρώο του Πόρταλ της Ολομέλειας και να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της δυνατότητας έκδοσης πιστοποιητικών μέσω του Πόρταλ, αλλά και η έκδοση νέου ημερολογίου και η διάθεσή του στα μέλη του Συλλόγου.
  • Ο Σύλλογος προμηθεύτηκε δύο νέα φωτοτυπικά μηχανήματα και εγκαταστάθηκε σύστημα χρέωσης και των εκτυπώσεων στους δύο υπολογιστές της αίθουσας της βιβλιοθήκης. Εντός των επόμενων ημερών, έως την Δευτέρα 30/9/2019, θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου οδηγός χρήσης των δύο μηχανημάτων. Οι νέες λειτουργίες είναι η δυνατότητα σκαναρίσματος εγγράφων και αποθήκευσης σε φορητό τόμο (usb) (φωτοτυπικό μηχάνημα γραμματείας), σκαναρίσματος και αποστολής με e-mail (φωτοτυπικό μηχάνημα βιβλιοθήκης) και στο μέλλον θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα εκτύπωσης αρχείων από κινητό τηλέφωνο.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Δημ. Δημητρόπουλος

Αχιλλέας Ανθ. Καγιόγλου