Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Κτηματολόγιο: Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ν. 2308/1995 για την περιοχή της Χαλκιδικής στις 14/10/2019 (συνημ)

Κτηματολόγιο: Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ν. 2308/1995 για την περιοχή της Χαλκιδικής στις 14/10/2019 (συνημ)