Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει χωρίς την υποβολή έγκλησης (Μεταβατικές διατάξεις νέου ΠΚ – άρθρο 464 ΠΚ)

Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει χωρίς την υποβολή έγκλησης (Μεταβατικές διατάξεις νέου ΠΚ – άρθρο 464 ΠΚ)

ΑΡΘΡΟ 464 ΝΕΟΥ ΠΚ

Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους η διάταξη του άρθρου 464 του νέου ΠΚ (Τρίτο βιβλίο -Μεταβατικές διατάξεις), στην οποία αναφέρεται ότι:

Άρθρο 464 Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυμεί την πρόοδό τους”.

Ο νέος ΠΚ ισχύει από 01/07/2019.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.