Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2017 (συνημ)