Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης (συνημ)

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης (συνημ)