Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη ανακήρυξης υποψηφίων Προέδρων και υποψηφίων Συμβούλων Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες της 26ης Νοεμβρίου 2017 (συνημ)

Πράξη ανακήρυξης υποψηφίων Προέδρων και υποψηφίων Συμβούλων Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες της 26ης Νοεμβρίου 2017 (συνημ)