Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης – Ανάρτηση καταλόγου εκλογέων

Προκήρυξη αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης – Ανάρτηση καταλόγου εκλογέων

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης προκηρύσσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα διεξαχθούν την 28η Νοεμβρίου 2021 από τις 07:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης.

Εκλογικό δικαίωμα έχουν όλα τα μέλη, που έχουν εγγραφεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο. Ο κατάλογος των εκλογέων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα (10) ημέρες, όπως και στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και του Πρωτοδικείου Κοζάνης. Ο κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας των υποψηφίων προέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2021. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα μέλη του Δ.Σ. και χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο πρόεδρο.

Το τέλος υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται στο ποσό των 100,00 € για τους υποψήφιους προέδρους και στο ποσό των 50,00 € για τους υποψήφιους συμβούλους.