Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΦΕΚ 3571/2021 – Διαδικασία διαπίστωσης ευάλωτου οφειλέτη, έκδοση βεβαίωσης (συνημ).

ΦΕΚ 3571/2021 – Διαδικασία διαπίστωσης ευάλωτου οφειλέτη, έκδοση βεβαίωσης (συνημ).