Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόγραμμα απασχόλησης ασκούμενων Δικηγόρων σε Δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία (συνημ).

Πρόγραμμα απασχόλησης ασκούμενων Δικηγόρων σε Δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία (συνημ).