Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εναρξη πλατφόρμας επαναπροσδιορισμού του Ν.3869/2010 (συνημ).