Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως και 07/12/2020 (συνημ).

Πράξη αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως και 07/12/2020 (συνημ).