Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 20/2021 της κας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης – Προσδιορισμός υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 18ης/11/2020 (συνημ).

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 20/2021 της κας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης – Προσδιορισμός υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 18ης/11/2020 (συνημ).