Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 18ης Μαρτίου 2021.

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 18ης Μαρτίου 2021.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΜΑ Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Α/Α  Αρ. Δικογραφίας
1 Αρ. Αιτ. 53/2021
2 Αρ. Αιτ. 59/2021
3 ΤΡ.Κ. 31/2020
4 Μ.Κ. 168/2013
5 ΤΡ.Κ. 26/2017
6 Ε.ΤΡ.Κ. 2/2019
7 Μ.Κ. 44/2019
8 Μ.Κ. 42/2019
9 Μ.Κ. 98/2018
10 ΤΡ.Κ. 29/2020
11 ΤΡ.Κ. 17/2016
12 ΤΡ.Κ. 28/2017
13 ΤΡ.Κ. 6/2014
14 ΤΡ.Κ. 50/2017
15 Ε.ΤΡ.Κ. 12/2018
16 Ε.ΤΡ.Κ. 27/2018
17 ΤΡ.Κ. 23/2018
18 Ε.ΤΡ.Κ. 70/2018
19 Ε.ΤΡ.Κ. 40/2014
20 Ε.ΤΡ.Κ. 54/2017
21 Ε.ΤΡ.Κ. 13/2019
22 Ε.ΤΡ.Κ. 37/2019
23 Ε.ΤΡ.Κ. 31/2018
24 Ε.ΤΡ.Κ. 29/2019
25 Ε.ΤΡ.Κ. 28/2018
26 Ε.ΤΡ.Κ. 29/2017
27 Ε.ΤΡ.Κ. 68/2018

Σημειώνεται ότι θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ.16320 από 13-3-2021 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 996/Β/13-3-2021).

Κοζάνη, 16 Μαρτίου 2021

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Παπακώστας