Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων ασκούμενων δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων ασκούμενων δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

Στην Κοζάνη και το κατάστημα του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας (αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης), σήμερα στις  22  Μαϊου  2015, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ., η κατά το πρακτικό 1 Επιτροπή, η οποία συστάθηκε για κάθε κατηγορία υποψηφίων, προέβη με βάση τους πίνακες βαθμολογίας των γραπτών κειμένων των υποψηφίων που συντάχθηκαν από κάθε μέλος της και παραδόθηκαν από αυτούς στον Πρόεδρο αυτής, στη σύνταξη γενικών πινάκων βαθμολογίας για κάθε ένα μάθημα και οι οποίοι περιλαμβάνουν τον αύξοντα αριθμό της έγγραφης απάντησης (γραπτής δοκιμασίας υποψηφίων), τον βαθμό που δόθηκε από κάθε μέλος της Επιτροπής, το άθροισμα τούτων και το μέσο όρο αυτών.

Σημειώνεται ότι η ασκουμένη δικηγόρος ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, του δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, δεν εμφανίσθηκε να δώσει εξετάσεις.

Ακολούθως από την ίδια Επιτροπή, αποκαλύφθηκαν τα ονοματεπώνυμα των διαγωνισθέντων και με βάση τον αύξοντα αριθμό του εγγράφου της απαντήσεως αυτών και αντιστοίχου βαθμού του παραπάνω πίνακα, συντάχθηκε άλλος πίνακας γενικής βαθμολογίας, ο οποίος περιέχει τελικό βαθμό επιδόσεως κάθε υποψηφίου στη γραπτή δοκιμασία και έχει ακολούθως:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
       
ΑΣΧΟΝΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ8,609,609,409,809,8047,209,44
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ9,609,009,609,709,8047,709,54
ΚΟΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ8,609,809,809,809,8047,809,56
ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ9,609,009,809,609,8047,809,56
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ8,609,409,409,309,8046,509,30
ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ9,209,009,809,809,8047,609,52
ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ9,209,009,609,709,8047,309,46
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ8,609,809,609,809,8047,609,52
ΦΑΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ9,208,609,609,809,8047,009,40
ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ9,609,009,409,609,8047,49,48
ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ8,609,009,609,809,8046,809,36

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
       
ΓΚΟΥΠΙΔΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥΚΩΝ/ΝΟΥ9,208,609,309,609,8046,509,30
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ9,609,409,809,209,8047,809,56
ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9,609,009,809,709,8047,909,58
ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΣΗΦ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ9,609,809,809,709,8048,709,74

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
       
ΑΡΑΒΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ8,608,609,609,709,8046,309,26
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ8,609,809,609,809,8047,609,52

 

Από τον ανωτέρω πίνακα συνάγεται ότι πέτυχαν όλοι οι υποψήφιοι στη γραπτή δοκιμασία. Η προφορική εξέταση των επιτυχόντων, στα ίδια μαθήματα, στα οποία έγινε και η γραπτή εξέταση, θα  γίνει στις  25-05-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00,  στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης (στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου), όπως αποφασίστηκε με το πρακτικό Νο 1.

Τέλος, η Επιτροπή διέταξε την τοιχοκόλληση του πρακτικού αυτού και αντίγραφο του πίνακα της γενικής βαθμολογίας στο κατάστημα του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα μέλη
1) Κων/νος Σαμαράς
2) Παρθένα Αμανατίδου
3) Νικολέττα Μπομπόναρη
4) Κων/νος Πελεκούδας