Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόγραμμα Σεμιναρίων – Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων

Πρόγραμμα Σεμιναρίων – Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων

ΕΠΙΔΕΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (επίπεδο Ι)
σε καθιστά αποτελεσματικό διαπραγματευτή

• Αναπτύσσει δεξιότητες, τροποποιεί συμπεριφορές και διαμορφώνει επικοινωνιακές τακτικές εξασφαλίζοντας στόχους.
• Καθοδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα αποφεύγοντας λάθη και παγίδες.
10, 11 Ιουνίου Αθήνα
5, 6 Ιουνίου Θεσσαλονίκη

2108210515
[email protected]


 

Επιδέξιες Διαπραγματεύσεις (επίπεδο Ι)
Εισηγητής: Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
• Αναπτύσσουν δεξιότητες, τροποποιούν συμπεριφορές και αναπτύσσουν επικοινωνιακές τακτικές εξασφαλίζοντας στόχους και αποφεύγοντας λάθη και παγίδες.
• Θα γνωρίζουν να προετοιμάζουν, να αναλύουν, να σχεδιάζουν και επιδέξια να εφαρμόζουν τεχνικές που οδηγούν σε επιθυμητά αποτελέσματα.
• Θα διακρίνουν αισθήματα και θα χρησιμοποιούν έξυπνα τα συναισθήματα.
• Θα καταθέτουν σωστές ‘αρχικές’ και θα δημιουργούν δυνατά ‘αγκυροβόλια’.
• Θα αποφασίζουν έξυπνους και ρεαλιστικούς στόχους.
• Θα μυηθούν σε τακτικές πρόβλεψης του ορίου της άλλης πλευράς
• Θα σχεδιάζουν σωστά ‘πλαίσια’ και θα γνωρίζουν να κάνουν επαναπλαισίωση.
• Θα μυηθούν πώς να εξουδετερώνουν εκπλήξεις ή «ενέδρες» της άλλης πλευράς.
• Θα χειρίζονται επιδέξια επικοινωνιακές τεχνικές ώστε να γίνονται πιο πειστικοί.
• Θα αποκρυπτογραφούν και θα ανταποκρίνονται με επιτυχία στη γλώσσα του σώματος και συμπεριφορές της άλλης πλευράς.
• Θα γνωρίζουν πως και πότε να κλείνουν μια διαπραγμάτευση.

Πέμπτη 21, Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 (Αθήνα)
Παρασκευή 5, Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 (Θεσσαλονίκη)