Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποτελέσματα προφορικών εξετάσεων ασκούμενων δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Αποτελέσματα προφορικών εξετάσεων ασκούμενων δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4

Στην Κοζάνη και στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης (αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου), σήμερα στις 25  Μαϊου 2015,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09.00 μ.μ, προσδιορισμένη για την έναρξη της προφορικής δοκιμασίας, η κατά το πρακτικό 1 Επιτροπή, αποφάσισε, όπως η προφορική εξέταση των υποψηφίων Δικηγόρων διεξαχθεί σύμφωνα με την 24903/10-3-1978 ( ΦΕΚ 240 Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια και στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης άρχισε η εξέταση των υποψηφίων Δικηγόρων, κατά τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω. Η εξέταση έγινε δημόσια, κάθε εξεταστής εξέτασε το μάθημα που ανατέθηκε σε αυτόν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με το πρακτικό 1.

Κάθε μέλος της Επιτροπής βαθμολόγησε ενιαία την επίδοση κάθε υποψηφίου με βαθμό που περιέχεται μεταξύ 1-10, σύμφωνα με αυτά που ορίζoνται στα άρθρα 3 και 7 παρ. 2 της παραπάνω αναφερόμενης υπουργικής απόφασης.

Μετά το τέλος της εξέτασης η Επιτροπή με βάση τους συνταχθέντες από τα μέλη αυτής πίνακες βαθμολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του εξετασθέντος και τον τελικό βαθμό επίδοσης κάθε υποψηφίου συνέταξε τον παρακάτω πίνακα τελικής βαθμολογίας :

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
       
ΑΣΧΟΝΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ9,409,109,609,409,6047,109,42
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ9,609,909,509,809,8048,609,72
ΚΟΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ10,0010,009,809,809,8049,409,88
ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ9,4010,009,809,809,8048,809,76
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ9,609,308,909,409,6046,809,36
ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ8,508,809,409,209,6045,59,10
ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ9,609,409,209,609,6047,409,48
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ9,209,609,6010,009,8048,209,64
ΦΑΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ9,6010,009,809,809,8049,009,80
ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ9,208,509,60 9,809,6046,709,34
ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ8,509,609,409,609,6046,709,34

 

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
       
ΓΚΟΥΠΙΔΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ8,509,209,409,609,6046,309,26
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ9,208,609,609,609,5046,509,30
ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9,609,809,809,809,6048,609,72
ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΣΗΦ- ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ9,609,609,809,809,7048,509,70

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
       
ΑΡΑΒΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ9,609,809,809,809,6048,609,72
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ9,009,609,809,809,6047,809,56

 

Η Επιτροπή διέταξε την τοιχοκόλληση των πινάκων στο συνήθη τόπο ανακοινώσεων του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, την αποστολή αποσπάσματος αυτών στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης προς τοιχοκόλληση στο κατάστημα αυτό και αντίγραφα όλων των πρακτικών εξέτασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Πανούσης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Ταγάρας

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1)Κων/νος Σαμαράς
2)Παρθένα Αμανατίδου
3)Νικολέττα Μπουμπόναρη
4)Κων/νος Πελεκούδας
5)Μαρία Φωτιάδου
6)Αλέξανδρος Σιάμκουρης

Aκριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης της Γραμματείας του Εφετείου
Αθανάσιος Ταγάρας