Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποτελέσματα προφορικών εξετάσεων ασκούμενων δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Αποτελέσματα προφορικών εξετάσεων ασκούμενων δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4

Στην Κοζάνη και στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης (αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου), σήμερα στις 25  Μαϊου 2015,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09.00 μ.μ, προσδιορισμένη για την έναρξη της προφορικής δοκιμασίας, η κατά το πρακτικό 1 Επιτροπή, αποφάσισε, όπως η προφορική εξέταση των υποψηφίων Δικηγόρων διεξαχθεί σύμφωνα με την 24903/10-3-1978 ( ΦΕΚ 240 Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια και στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης άρχισε η εξέταση των υποψηφίων Δικηγόρων, κατά τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω. Η εξέταση έγινε δημόσια, κάθε εξεταστής εξέτασε το μάθημα που ανατέθηκε σε αυτόν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με το πρακτικό 1.

Κάθε μέλος της Επιτροπής βαθμολόγησε ενιαία την επίδοση κάθε υποψηφίου με βαθμό που περιέχεται μεταξύ 1-10, σύμφωνα με αυτά που ορίζoνται στα άρθρα 3 και 7 παρ. 2 της παραπάνω αναφερόμενης υπουργικής απόφασης.

Μετά το τέλος της εξέτασης η Επιτροπή με βάση τους συνταχθέντες από τα μέλη αυτής πίνακες βαθμολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του εξετασθέντος και τον τελικό βαθμό επίδοσης κάθε υποψηφίου συνέταξε τον παρακάτω πίνακα τελικής βαθμολογίας :

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
             
ΑΣΧΟΝΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9,40 9,10 9,60 9,40 9,60 47,10 9,42
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 9,60 9,90 9,50 9,80 9,80 48,60 9,72
ΚΟΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ 10,00 10,00 9,80 9,80 9,80 49,40 9,88
ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 9,40 10,00 9,80 9,80 9,80 48,80 9,76
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 9,60 9,30 8,90 9,40 9,60 46,80 9,36
ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 8,50 8,80 9,40 9,20 9,60 45,5 9,10
ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 9,60 9,40 9,20 9,60 9,60 47,40 9,48
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 9,20 9,60 9,60 10,00 9,80 48,20 9,64
ΦΑΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 9,60 10,00 9,80 9,80 9,80 49,00 9,80
ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 9,20 8,50 9,60  9,80 9,60 46,70 9,34
ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ 8,50 9,60 9,40 9,60 9,60 46,70 9,34

 

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
             
ΓΚΟΥΠΙΔΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 8,50 9,20 9,40 9,60 9,60 46,30 9,26
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9,20 8,60 9,60 9,60 9,50 46,50 9,30
ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9,60 9,80 9,80 9,80 9,60 48,60 9,72
ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΣΗΦ- ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 9,60 9,60 9,80 9,80 9,70 48,50 9,70

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
             
ΑΡΑΒΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 9,60 9,80 9,80 9,80 9,60 48,60 9,72
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9,00 9,60 9,80 9,80 9,60 47,80 9,56

 

Η Επιτροπή διέταξε την τοιχοκόλληση των πινάκων στο συνήθη τόπο ανακοινώσεων του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, την αποστολή αποσπάσματος αυτών στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης προς τοιχοκόλληση στο κατάστημα αυτό και αντίγραφα όλων των πρακτικών εξέτασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Πανούσης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Ταγάρας

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1)Κων/νος Σαμαράς
2)Παρθένα Αμανατίδου
3)Νικολέττα Μπουμπόναρη
4)Κων/νος Πελεκούδας
5)Μαρία Φωτιάδου
6)Αλέξανδρος Σιάμκουρης

Aκριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης της Γραμματείας του Εφετείου
Αθανάσιος Ταγάρας