Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τελικός πίνακας επιτυχόντων εξετάσεων ασκούμενων δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Τελικός πίνακας επιτυχόντων εξετάσεων ασκούμενων δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5

Στην Κοζάνη, σήμερα  26 Μαϊου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00, η εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων που έχει προκηρυχθεί με την με αριθμό πρωτ. 18586 οικ./20-3-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  η οποία επιτροπή συγκροτήθηκε κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων, που κυρώθηκε με το Ν.Δ 3026/1954, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Νόμου 723/1977 και αποτελείται από τους: 1)Ιωάννη Πανούση, Εφέτη, που ορίστηκε ως Πρόεδρος με τη με αριθμό  7/2015 πράξη της Προέδρου Εφετών, 2)Κωνσταντίνο Σαμαρά, Αντεισαγγελέα Εφετών, ως τακτικό μέλος,  3)Παρθένα Αμανατίδου, 4)Νικολέττα Μπουμπόναρη και 5)Κων/νο Πελεκούδα, δικηγόροι, ως τακτικά μέλη, παρουσία και του Γραμματέα Αθανασίου Ταγάρα, Προϊσταμένου της Δ/νσης της Γραμματείας του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, συνήλθε σε μυστική διάσκεψη, παρουσία και του γραμματέα της, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του τελικού πίνακα επιτυχόντων κατά τη σειρά επίδοσης κάθε υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της 24903/1978 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 240) και με βάση τους πίνακες βαθμολογίας που έχουν συνταχθεί στους κλάδους, «Αστικό Δίκαιο», «Πολιτική Δικονομία», «Ποινικό Δίκαιο», «Ποινική Δικονομία» και «Εμπορικό Δίκαιο».

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη τα υπ΄ αριθμ. 3/22-5-2015 και 4/25-5-2015 πρακτικά, κατάρτισε τον τελικό πίνακα επιτυχόντων, που θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως στο χώρο ανακοινώσεων του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, αποσπάσματα αυτού του πίνακα θα αποσταλούν σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, προς τοιχοκόλληση στο Κατάστημά του.

Ο παραπάνω τελικός πίνακας των επιτυχόντων στις γραπτές και προφορικές  εξετάσεις έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
 

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΟΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

9,309,909,809,809,8048,609,720
ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΣΗΦ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

του Πρωτοδικείου Καστοριάς

9,609,709,809,759,7548,609,713
ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

9,509,509,809,709,8048,309,660
ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

του Πρωτοδικείου Καστοριάς

9,609,409,809,759,7048,259,638
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

9,609,459,559,759,8048,159,588
ΦΑΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

9,409,309,709,809,8048,009,550
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

του Πρωτοδικείου Φλώρινας

8,809,709,709,809,7047,709,500
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

8,909,309,609,909,8047,509,425
ΑΡΑΒΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

του Πρωτοδικείου Φλώρινας

9,109,209,709,759,7047,459,438
ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

9,409,209,409,659,7047,359,412
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

του Πρωτοδικείου Καστοριάς

9,409,009,709,409,6547,159,375
ΑΣΧΟΝΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

9,009,359,509,609,7047,159,363
ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

9,408,759,309,709,7046,859,288
ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

8,559,309,509,709,7046,759,262
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

9,109,359,159,359,7046,659,238
ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

του Πρωτοδικείου Κοζάνης

8,858,909,609,509,7046,559,213
ΓΚΟΥΠΙΔΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

του Πρωτοδικείου Καστοριάς

8,858,909,359,609,7046,409,175

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Πανούσης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Ταγάρας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κων/νος Σαμαράς
Παρθένα Αμανατίδου
Νικολέττα Μπουμπόναρη
Κων/νος Πελεκούδας

Aκριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης της Γραμματείας του Εφετείου

Αθανάσιος Ταγάρας