Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμιών λόγω ανωτέρας βίας – 152 επ. ΚΠολΔ.

Παράταση προθεσμιών λόγω ανωτέρας βίας – 152 επ. ΚΠολΔ.

Οι συνάδελφοι που κατά το διήμερο  της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων (05/10/2020 – 06/10/2020) έπρεπε να καταθέσουν κάποιο δικόγραφο στη γραμματεία των πολιτικών δικαστηρίων, μπορούν να το καταθέσουν μετά τη λήξη της αναστολής επικαλούμενοι με αυτό συνδρομή ανωτέρας βίας ως εξής:

“Επειδή από λόγους ανωτέρας βίας (αδυναμία λειτουργίας των γραφείων των Δικαστηρίων του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης) μέχρι και τις 06/10/2020 εξαιτίας της με αριθμό 37/2020 πράξης του κ. Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, της κ. Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Κοζάνης, της κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κοζάνης, της κ. Προϊσταμένης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης και της κ. Ειρηνοδίκου Κοζάνης   περί αναστολής των εργασιών όλων των υπηρεσιών των δικαστηρίων της Π.Ε. Κοζάνης (Εισαγγελία Εφετών – Εφετείο – Εισαγγελία Πρωτοδικών – Πρωτοδικείο – Ειρηνοδικείο Κοζάνης – Ειρηνοδικείο Εορδαίας – Πταισματοδικείο – Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης) τη Δευτέρα 05/10/2020 και την Τρίτη 06/10/2020, λόγω της εμφάνισης κρούσματος κορωνοϊού στα Δικαστήρια της Κοζάνης, δεν μπόρεσα να τηρήσω τη νόμιμη προθεσμία κατάθεσης του παρόντος δικογράφου, ζητώ, με την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (άρθρα 152&1 επ. του ΚΠολΔ, πρβλ ΑΠ 178/2011), να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η κατάθεση του παρόντος, καθόσον πλέον η προθεσμία προς κατάθεσή του συνεχίζεται από τις 07-10-2020, εφόσον ο ως άνω λόγος ανωτέρας βίας έπαυσε να υπάρχει από τις 07-10-2020.”

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.