Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη 37/2020 περί αναστολής εργασιών Δικαστηρίων Π.Ε. Κοζάνης 05/10/2020 – 06/10/2020 (συνημ).

Πράξη 37/2020 περί αναστολής εργασιών Δικαστηρίων Π.Ε. Κοζάνης 05/10/2020 – 06/10/2020 (συνημ).