Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την θέση συνεργάτη της Γραμματείας του ΔΣΚ

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την θέση συνεργάτη της Γραμματείας του ΔΣΚ

Η ορισθείσα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την θέση συνεργάτη της Γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης παρατείνεται έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη σχετική ανακοίνωση.