Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης

Παραθέτουμε συνημμένη την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία προσκόμισης από τους ενδιαφερόμενους των στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Επίσης παραθέτουμε την αρχική πρόσκληση με όλα τα παραπάνω στοιχεία.