Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την θέση συνεργάτη ΔΣΚ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την θέση συνεργάτη ΔΣΚ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε την σύναψη εξαμηνιαίας σύμβασης έργου με Δικηγόρο μέλος του Συλλόγου για την κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας του Συλλόγου. Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου. Συνημμένη η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.