Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Προκηρύχθηκε ο εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Συνημμένη η προκήρυξη και στον σχετικό σύνδεσμο τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαιολογητικά Διαγωνισμού ΕΣΔΙ 2020