Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων – Παράταση δήλωσης συμμετοχής/Λίστα αθλουμένων

34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων – Παράταση δήλωσης συμμετοχής/Λίστα αθλουμένων

Η Οργανωτική επιτροπή του 34ου ΠΠΠΔΣ ενημερώνει τις όλες τις ομάδες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 34ο ΠΠΠΔΣ  ότι δίνεται παράταση για την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων καθώς και  για την πληρωμή του παραβόλου μέχρι τη Δευτέρα 22/01/2018. Επίσης καλούνται όλες οι ομάδες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο με τίτλο Κατάσταση Αθλουμένων που θα βρείτε συνημμένο μαζί με το αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα του Πρωταθλήματος όπου περιέχονται οι σχετικες με αυτό  πληροφορίες  ( προθεσμία, τρόποι καταβολής κλπ).

Τονίζεται ότι η  υποβολή των εγγράφων και η πληρωμή του παραβόλου μέσα στις ταχθείσες προς τούτο προθεσμίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή κάθε ομάδας. Δυστυχώς τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον πολύ στενά και άλλη παράταση δεν είναι δυνατόν να δοθεί.

Οι καταστάσεις αθλουμένων και κυρίως οι υποβολή στοιχείων για έκδοση δελτίων σε μη δικηγόρους πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υποβληθεί μέχρι την 1η Φερβρουαρίου 2018 καθώς δεν θα υπάρξει παράταση.