Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων-Κανονισμός (συνημ)

34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων-Κανονισμός (συνημ)

Παραθέτουμε τον κανονισμό του 34ου ΠΠΠΔΣ ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση.

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής του 34ου ΠΠΠΔΣ

Ο Πρόεδρος

Πολιτάκης Γεώργιος