Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Κανονισμός του 34ου ΠΠΠΔΣ (συνημ)

Κανονισμός του 34ου ΠΠΠΔΣ (συνημ)

Παραθέτουμε τον κανονισμό του 34ου ΠΠΠΔΣ ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση.

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής του 34ου ΠΠΠΔΣ

Ο Πρόεδρος

Πολιτάκης Γεώργιος