Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. – Δεκέμβριος 2017

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. – Δεκέμβριος 2017

                                               

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: [email protected]                                   

 

Αθήνα  23 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 211

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

Ηλ. Μιχόπουλος

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 01/12/2017-31/12/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 110.142,61 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας21.160,00 ευρώσε 24 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού11.200,00 ευρώσε 14 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης    41.365,22 ευρώσε 4 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου31.200,00 ευρώσε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ5.217,39 ευρώσε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση0,00 ευρώσε 0 μέλη

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

     Η Διευθύντρια

  ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ