Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ορθή επανάληψη πράξης της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 50/2020 – Δικάσιμος Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης 20ης/09/2020 (συνημ).

Ορθή επανάληψη πράξης της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 50/2020 – Δικάσιμος Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης 20ης/09/2020 (συνημ).