Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση ΔΣΚ σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις (συνημμένο).