Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Οι Δικηγόροι εντάσσονται στη νέα ρύθμιση για την μείωση 40% του μισθώματος επαγγελματικών χώρων για το μήνα Απρίλιο 2021 (συνημ).

Οι Δικηγόροι εντάσσονται στη νέα ρύθμιση για την μείωση 40% του μισθώματος επαγγελματικών χώρων για το μήνα Απρίλιο 2021 (συνημ).